Afvikling af nødlidende og insolvente ApS, A/S eller IVS selskaber

Vi har igennem mange år bistået hundredevis af selskabsejere med afvikling af nødlidende selskaber overalt i Danmark.

Vi tilbyder straks at overtage dit nødlidende selskab mod betaling af en negativ købesum kr. 62500 i vor favør.

Dine fordele er:

Vi ændrer selskabets navn med det samme, således selskabets hidtidige aktivitet anonymiseres i videst mulige omfang.
Vi ændrer selskabets adresse straks.
Vi indsætter ny ledelse straks.
Gammel ledelse fratræder straks
Evt. revisor fratrædes straks.
Ejerregistret opdates med oplysninger om ny ejer.
Evt. registrerede telefonnumre, emails m.m. slettes på Virk.dk

Formalia i.f.m. overdragelsen er følgende:

Sælger underskriver handelsaftalen, samt fremsender indscannet kopi af pas, kørekort og sygesikring.
Selskabets evt. forhandlingsprotokol samt selskabets regnskabs- og bilagsmateriale skal fremsendes straks.
Købesummen kr. 62600 skal være indbetalt.

Når købesummen er indbetalt registreres samtlige selskabsændringer med det samme.

Sælger modtager en kopi af nyt sammenskrevet resume fra Erhvervsstyrelsen for selskabet fra os pr. email hurtigst muligt.

 

Afvikling ApS eller A/S selskab

Bestil afvikling af dit nødlidende og insolvente ApS, A/S eller IVS selskab. Vi overtager straks ledelsen i selskabet, og flytter selskabet til en ny adresse. Navneændring foretages også straks. Ejerregistret opdateres tillige med ny ejer.
  • Pris: 62.500,00 kr.
  • 0,00 kr.
    Betalingsanmodning med mulighed for at betale ved bankoverførsel eller med kort fremsendes til din email hurtigst muligt efter vi har modtaget din indtastning.